Градът | 10 Април 2013, 15:20

Минният музей в Перник стана един от 100-те национални туристически обекти