Градът | 16 Януари 2013, 13:57

Улеснява се работата на бизнеса в областта на информационните технологии