Градът | 03 Декември 2012, 13:50

Еврокомисията открива антитръстова процедура срещу Българския енергиен холдинг