Градът | 26 Октомври 2012, 09:05

Спадът в строителството ще се запази