Градът | 07 Юли 2011, 13:57

Стара Загора е с актуализирана областна стратегия за развитие