Градът | 19 Ноември 2010, 08:24

През 2011 г. индустрията очаква ръст на инвестициите