Градът | 13 Август 2010, 13:32

Без промяна: Бизнесът продължава да е концентриран в столицата