Градът | 22 Юни 2010, 09:04

По-малките хотели въвеждат високите цени по-рано