Градът | 25 Февруари 2010, 15:28

Джеймс Уорлик: България се нуждае от диверсифициране на енергийните доставки