Градът | 09 Март 2009, 13:40

25 договора по програма "Регионално развитие" са сключени в Северен централен район