Градът | 02 Февруари 2009, 08:47

Продавачите на земя отказват да приемат реалността