Градът | 12 Януари 2009, 13:11

Покриват Черноморието с подробен кадастър