Градът | 24 Ноември 2008, 12:12

Одобрени са два проекта за техническа помощ на Благоевград

Средствата са за разработване на инфраструктурни проекти за реконструкция на ВиК мрежата и проектиране на напорен водоем