Градът | 23 Януари 2005, 23:00

Българо-американският инвестиционен фонд прави ново дружество за недвижими имоти

Акциите от увеличението на капитала на първото - "И Ар Джи капитал - 1"