Градът | 25 Октомври 2004, 00:00

МОСВ ще стартира 10 тръжни процедури за проекти по ИСПА до края на 2004 г.

Усвоените средства от предприсъединителните фондове на ЕС в сектор “Околна среда”