Градът | 25 Октомври 2004, 00:00

“Кълвача Инвестмънт” плаща 315 хил. лв. за спортен комплекс с мотел