Градът | 25 Октомври 2004, 00:00

Приоритети на регионалната политика на България в процеса на присъединяване към ЕС

Ролята на местните и регионалните власти