Градът | 25 Октомври 2004, 00:00

Депутатите приеха заключенията на временната комисия за ФАР и ИСПА в МРРБ

Министър-председателят трябва в 15-дневен срок да внесе в парламента доклад за мерките за отстраняване на проблемите