Градът | 03 Юли 2004, 00:00

Националната агенция за приходите ремонтира сградния си фонд в страната