Градът | 26 Юни 2004, 00:00

Общините трябва да подготвят планове за развитие до март 2005 г.

Районите за целенасочено развитие не могат да обхванат повече от 50% от населението на страната