Градът | 21 Юни 2004, 00:00

Предстои промяна в списъците на планинските и селските райони по САПАРД

До края на юни ще е готова Наредбата за районите за целенасочено развитие