Градът | 29 Май 2004, 00:00

Напредъкът на обществено-частните сдружения в Гърция

Веселин Генчев, строителен инженер и адвокат, Shadbolt & Cо, Обединеното кралство, и Джордж Роузенбърг, управителен съдружник на офиса на Shadbolt & Cо в Атина, обсъждат успеха на публично-частните партньорства в Гърция