Градът | 22 Май 2004, 00:00

Застраховки защитават интересите на участниците в строителния процес