Градът | 03 Май 2004, 00:00

Изложба “Градът” - акцент на Международния технически панаир Есен 2003

Специализиран салон Стройтех привлича специалисти на изложението