Градът | 19 Април 2004, 00:00

САПАРД - обновяване и развитие на селата, развитие и подобряване на междуселищната инфраструктура

САПАРД е “Специална програма за присъединяване в областта на земеделието и селските райони”, която е един от инструментите, подготвящи страните кандидатки за бъдещото им членство в Европейския съюз. Програмата ще действа в периода 2000-2006 г.