Градът | 14 Юли 2003

Нужни са стимули за въвеждането на енергийноефективни технологии в промишлеността

Ролята на Министерството на икономиката за формиране на политика за енергийна ефективност като средство за постигане на икономически и екологични ползи

Обратно нагоре ↑