Градът | 30 Юни 2003, 00:00

Новият Закон за обществените поръчки ще приближи България до европейските правни стандарти

Интервю с арх. Петър ЧАВОВ, съветник по предприсъединяването по twinning проект по ФАР за подкрепа в реформата на системата на обществените поръчки у нас