Градът | 23 Март 2003, 23:00

Успешни стратегии и модели за възлагане и управление на проекти

Веселин Генчев, строителен инженер и адвокат, Shadbolt & Co., Великобритания, и Симеон Евтимов, строителен инженер, консултант, представят основните алтернативи, използвани при разпределянето и управлението на риск в строителните обекти във Великобритания