Градът | 10 Февруари 2003, 23:00

Ново раздвижване на пазара на имоти