Градът | 30 Септември 2013, 16:05

Академичното ателие ще разшири връзката с практиката

Гъвкавостта и грижата за студентите са ключови