Радостина Попова | 16 Март 2020, 10:00

Зелената линия на София

Проектът предвижда създаването на нова 32 км свързана вело- и пешеходна зона