Светла Добрева | 03 Октомври 2019, 15:19

Започва изграждането на компресорни станции "Расово" и "Нова Провадия"

Общата стойност на договора е 350 832 437,59 лв. без ДДС