Градът | 12 Февруари 2019, 13:35

В района на плаж „Алепу“ се извършват само дейности по брегоукрепване

Строителството на втория етап от проекта е спряно от органите на ДНСК