Светла Добрева | 09 Ноември 2019, 09:39

Три са отворените ценови оферти за изграждане на 13 км от АМ „Струма“ през Кресненското дефиле

Обединение „ГЕОПЪТ СТРУМА 3.2.1“ е с най-ниска оферта - 504 037 616.93 лв. с ДДС