Николай Тодоров | 23 Април 2019, 12:56

Създаването на национално конгресно бюро е необходимост

Националният борд по туризъм проведе шестата си годишна среща в София