Николай Тодоров | 30 Април 2019, 15:59

Столична община отговори за цените на градското обзавеждане на Зони 2 и 4