Градът | 25 Февруари 2021, 05:20

Софияплан анализира състоянието на транспортната, енергийната и ВиК инфраструктура на Столична община