Градът | 06 Януари 2021, 05:35

София проучва чуждия опит в планирането на градовете

Анализът е подготвен във връзка с предстоящото изменение на ОУП на София