Градът | 21 Октомври 2020

Проф. д. ик. н. инж. Николай Михайлов е новият Доктор Хонорис Кауза на Тракийски университет – Стара Загора

Обратно нагоре ↑