Градът | 08 Февруари 2019, 17:08

Подготвят се предложения за промени в ЗОП

Проведе се кръгла маса "Международни стратегии за високи постижения в строителството"