Светла Добрева | 01 Април 2020, 16:33

Отменя се общественото обсъждане на проекта за ОУП Царево