Мая Ковачева | 16 Април 2020, 14:56

Новият водопровод до Перник не се ползва пълноценно