Градът | 28 Март 2021, 06:30

Готово е предварителното проучване на леко метро във Варна