Николай Тодоров | 17 Март 2020, 09:55

ЕИБ осигурява 40 млрд. евро за малки и средни предприятия