Академия ГРАДЪТ 2019 | 16 Септември 2019, 10:09

Академия ГРАДЪТ 2019: Конкурсен проект за технологичен и бизнес инкубатор "Кремиковци 2025"

Антон Димитров и Шабан Себахтин Шабан, Университет за архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)