Светла Добрева | 14 Юни 2019, 16:40

14 са офертите за рехабилитация на 126 км пътища по ОПРР

Общата индикативна стойност на поръчката е над 95 млн. лв.

Свързани статии