Светла Добрева | 03 Април 2020, 10:01

100 млн. лв. ще инвестират във възстановяване на инфраструктурата за напояване в страната