Градът | 25 Август 2011, 11:44

Високоскоростната жп линия в Югозападна Европа (ПП 03)