Градът | 11 Октомври 2013

Публично-частното партньорство и смесеното финансиране имат големи перспективи за градското развитие

Обратно нагоре ↑