Градът | 11 Октомври 2013, 08:52

Публично-частното партньорство и смесеното финансиране имат големи перспективи за градското развитие