Градът | 03 Октомври 2013, 11:42

Приходите на София растат през деветмесечието